சாத்தூர் தொகுதி வீடில்லாமல் வாழும் உறவுகளுக்கும், மற்றும் முதியவர்களுக்கும் உணவு வழங்குதல்

24

💐 நாம் தமிழர் கட்சி💐

*சாத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி*

(01.06.2021) சாத்தூர் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நடைபாதையில் வீடில்லாமல் வாழும் உறவுகளுக்கும், மற்றும் முதியவர்களுக்கும் அன்னதானம் கொடுக்கப்பட்டது….
பங்கெடுத்த தம்பிகள்
1. கா.ஜானி.
2. மாரிமுத்து
3. கோ.முனியப்பன்
4. சு.விஜேந்திரன்