கோவில்பட்டி தொகுதி ஆதரவற்ற முதியோர்க்கு மதிய உணவு வழங்கல்

19

கோவில்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக 31.05.21 திங்கட்கிழமையன்று கோவில்பட்டி நகர பகுதிகளில் வாழும் ஆதரவற்ற முதியோர் மற்றும் நகராட்சி தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது.