கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி கால்வாய் தூர் வாருதல்

6

கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி 17/6/2021அகஸ்தீஸ்வரம் ஒன்றியம் லீபுரம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள கால்வாய் அம்மக்களின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப முட்புதர்கள் அகற்றி சீரமைக்கப்பட்டது