விருகம்பாக்கம் தொகுதி பசிப்பிணி போக்குகிற களப்பணி

19

விருகம்பாக்கம் தொகுதி, பசிப்பிணி போக்குகிற களப்பணி. சாலையோரங்களில் இருக்கிற ஆதரவற்ற 20 நபர்களுக்கு மதிய உணவு, மற்றும் முகக்கவசம் வழங்கப்பட்டது.

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்