பத்மநாதபுரம் தொகுதி புதர் மண்டிக்கிடந்த ஆற்றங்கரை பகுதியை தூய்மை செய்தல்

6

பத்மநாபபுரம் தொகுதி குமரன்குடி அணக்கரை பகுதியில் நீண்ட காலமாக புதர் மண்டிக்கிடந்த ஆற்றங்கரை பகுதியை தூய்மை செய்த நாம் தமிழர் உறவுகள் மற்றும் அப்பகுதி பொதுமக்கள்