பத்மநாதபுரம் தொகுதி இரட்டை குளத்தை தூர்வாரும் நிகழ்வு

9

பத்மநாபபுரம் தொகுதி குலசேகரம் இரட்டை குளத்தில் இறுதி கட்ட தூய்மை பணியில் நாம் தமிழக உறவுகள்