திருவாடனை தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்கல்

13

திருவாடனை சட்டமன்ற தொகுதி
இராமநாதபுரம் மேற்கு ஒன்றியம்
சார்பாக சித்தூர் ஊராட்சி பகுதிகளில்
கொரோனா தடுப்பு கபசுர குடிநீர் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில்
உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்

இந்த நிகழ்விற்கு பணம் உதவி – மலேசியா காடுவெட்டி பாலு.

8095524922