திருச்செந்தூர் தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்கல்

20

8-5-2021 அன்று #திருச்செந்தூர் தொகுதி ஆத்தூரில் கபசுர குடிநீர் ஆத்தூர் நாம்தமிழர்கட்சி சார்பாக வழங்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் சுமார் முன்னூறு பேர் பயனடைந்தனர்!

மக்கள் நலனே
எமது கடன்!

தொடர்புக்கு
9042210818