சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி -உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

7

06.04.2021 செவ்வாய் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் பத்து தம்பிகள் தங்களை நாம் தமிழர் கட்சியில் இணைத்து கொண்டனர்