சிவகங்கை தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

5

சிவகங்கை சட்டமன்ற தொகுதி காளையார்கோவில் ஒன்றியப் பகுதியில் கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.