காஞ்சிபுரம் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

14
20/04/2021 அன்று காஞ்சிபுரம் தொகுதி தெற்கு ஒன்றியம் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக புதிய உறுப்பினர்கள் அறிமுகக் கலந்தாய்வு கூட்டம் விஷார் கிராமத்தில் நடைப்பெற்றது. இதில் புதிய உறுப்பினர்கள்,தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் கட்சி உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.