ஒட்டபிடாரம் தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

27

ஒட்டபிடாரம் தொகுதி ஓட்டபிடாரம் கிழக்கு ஒன்றியம் தருவைகுளம் ஊராட்சியில் 27/05/2021 அன்று கபசுர குடிநீர் கொடுக்கப்பட்டது புவனேந்திரன் செய்தி தொடர்பாளர் 9629372564