ஒட்டபிடாரம் தொகுதி கபசுரகுடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

44

ஒட்டபிடாரம் தொகுதி தூத்துக்குடி மேற்குஒன்றியம் மேலத்தட்டாபாறை பகுதியில் 23/05/2021 அன்று கபசுரகுடிநீர் கொடுக்கப்பட்டது 9629372564