இராமநாதபுரம் தொகுதி கபசுர குடிநீர் கசாயம் வழங்குதல்

11

23-05-2021 அன்று இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி மண்டபம் பேரூராட்சி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கபசுர குடிநீர் கசாயம் வழங்கப்பட்டது.
இதில் மண்டபம் பேரூராட்சி பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டு கபசுர குடிநீர் கசாயம் வழங்கினர்.