ஆலந்தூர் தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

7

ஆலந்தூர் தொகுதி சார்பாக பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது களத்தில் நின்ற அணைத்து உறவுகளுக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள்…….

ம.மகேஷ்
தொகுதி இணை செயலாளர்
8838170772