அரியலூர் தொகுதி கொரானா கபசூர குடிநீர் வழங்கல்

15

அரியலூர் தொகுதி சார்பாக நோய் எதிர்ப்பை அதிகப்படுத்தும் கபசூர குடிநீர் திருமானூர் ஒன்றியம் செம்பியக்குடி மற்றும் குலமாணிகக்ம் கிராமங்களில் வீடுதோறும் விநியோகிக்கப்பட்டது.