அம்பத்தூர் தொகுதி இயற்கை நேசன் விவேக் அவர்களுக்கு மலர்வணக்கம்

14

அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி ஓட்டி பேருந்து நிலையம் அருகில் மறைந்த இயற்கை நேசன் ஐயா அவர்களின் படம் வைத்து மலர்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.