மதுரை வடக்கு தொகுதி – கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

44

21.04.2021 அன்று நாம் தமிழர் கட்சி மதுரை வடக்கு தொகுதி
சார்பாக கற்பகம் நகர், சம்பக்குளம், பகுதியில் பொது மக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.