கலந்தாய்வு கூட்டம் – சோளிங்கர் தொகுதி

50

இராணிப்பேட்டை கிழக்கு மாவட்டம் சோளிங்கர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக
24/04/2021 அன்று பாராஞ்சியில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.