திருவாரூர் தொகுதி – தேர்தல் பரப்புரை

26

திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட திருவாரூர் நகரத்திலுள்ள திரு.வி.க கல்லூரியில் இன்றைய மாணவர்களிடையே தேர்தல் பரப்புரை நடைபெற்றது.