திருவாரூர் தொகுதி – தெருமுனைக் கூட்டம்

23

திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட கொடராச்சேரி தெற்கு ஒன்றியத்தில் மாலை தெருமுனைக் கூட்டமும்,காலை கூத்தாநல்லூர் நகரத்தில் பரப்புரையும் நடைபெற்றது.
கு.சுரேந்தர்-8680889856