திருவாரூர் தொகுதி – கொடராச்சேரி வடக்கு

33

திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட கொடராச்சேரி வடக்கு ஒன்றியத்தில் தேர்தல் பணிகள் குறித்து மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள்/ தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் தலைமையில் கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.