திருவாரூர் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

68

திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்ட மன்னை கிழக்கு ஒன்றியத்தில் தேர்தல் பணிக்குழு குறித்து கலந்தாய்வு மாவட்ட/தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் முன்னிலையில் நடைபெற்றது.
கு.சுரேந்தர்-8680889856