திருச்செந்தூர் தொகுதி – கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

190

திருச்செந்தூர் தொகுதி
ஆழ்வை கிழக்கு ஒன்றியம்(10/2/2020) குரும்பூரின் பகுதியில்  நபிகளாரை விமர்சித்த கல்யாண ராமன் மற்றும் பாசகவை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது!