செஞ்சி தொகுதி – தேர்தல் பரப்புரை

64

செஞ்சி சட்டமன்ற தொகுதி மேல்மலையனூர் கிழக்கு ஒன்றியம் வட்டத்திலுள்ள வளத்தி ஊராட்சியில் இருந்து தேர்தல் பரப்புரை வெற்றிகரமாக தொடங்கப்பட்டது.