விளவங்கோடு தொகுதி – கொடி ஏற்றும் விழா

157

05/02/2021 அன்று பிற்பகல் 4.0 மணிக்கு
விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதியின் விளாத்துறை ஊராட்சியில் காப்புக்காடு பகுதியில்
நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கொடி ஏற்றும் விழா நடைபெற்றது.