விருகம்பாக்கம் தொகுதி – குருதிக்கொடை முகாம்

17

விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் தியாக தீபம் திலீபன் நினைவான குருதிக்கொடை முகாம் தொகுதியின் சார்பில், செஞ்சிலுவைச் சங்கத்துடன் இணைந்து நிகழ்த்தப்பட்டது.