மதுரை கிழக்கு தொகுதி – வீரவணக்க நிகழ்வு

84

2021-01-28 அன்று தமிழின போராளி அண்ணன் பழனிபாபா அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.