பத்மநாபபுரம் தொகுதி – அயக்ககோடு ஊராட்சியில் கலந்தாய்வு

27

பத்மநாதபுரம் தொகுதி அயக்கோடு ஊராட்சியில் கலந்தாய்வில் கலந்துகொண்டு செயல் திட்டம் வகுத்த உறவுகள் ஒவ்வொருவருக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள் !