பத்மநாதபுரம் தொகுதி – குமரஙன்குடி ஊராட்சியில் கலந்தாய்வு

10

பத்மநாதபுரம் தொகுதி குமரன்குடி ஊராட்சியில் கலந்தாய்வு நடத்தப்பட்டது கலந்துகொண்டு செயல் திட்டம் வகுத்த உறவுகள் ஒவ்வொருவருக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள் !