பத்மநாதபுரம் தொகுதி – கட்சியின் கொள்கை விளக்க துண்டறிக்கை வழங்கல்

13

பத்மநாபபுரம் தொகுதி திருவட்டார் பேரூராட்சியில் வீடு வீடாக கட்சியின் கொள்கை விளக்க துண்டறிக்கை வழங்கப்பட்டது.