துறையூர்தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

50

14-02-2021 அன்று எதிர் வரும் 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல் களப்பனி குறித்து தொகுதி மற்றும் ஒன்றிய பொறுப்பாளர்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.