திருவாரூர் தொகுதி – கொடியேற்ற நிகழ்வு

37

திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட திருவாரூர் வடக்கு ஒன்றியத்தில் உள்ள நடப்பூர் கிராமத்தில் புதிய உறவுகள் இணைந்து கொடியேற்றப்பட்டது.
கு.சுரேந்தர்
திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதி செய்தி தொடர்பாளர்
9445393853