திருச்சி கிழக்கு தொகுதி- தேர்தல் பரப்புரை

30

திருச்சி கிழக்கு தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக இரா.பிரபு.MA,BL. தலைமையில்
வசந்த நகர் இந்திரா நகர் ஸ்டார் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் 04.02.2021 வியாழக்கிழமை மாலை 05 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை பொது மக்களிடம் தேர்தல் பரப்புரை கூட்டம் நடைபெற்றது.