கிருட்டிணகிரி மாவட்டம் – புதியதாக கட்சியில் இணையும் விழா

89

03.02.2021 கிருட்டிணகிரி மாவட்ட நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நடந்த கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் மாற்று இயக்கத்தில் மகளிர் பொறுப்பாளர்களாக இருந்த பெண் உட்பட பல்வேறு புதிய உறவுகள் நாம் தமிழர் கட்சியில் இணைத்துக்கொண்டனர்