காஞ்சிபுரம் தொகுதி – மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

53

14/02/2021 அன்று காஞ்சிபுரம் தொகுதி தலைமை அலுவலகத்தில் மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைப்பெற்றது. இதில் தேர்தல் சார்ந்த விடயங்கள் பேசப்பட்டது. இந்தக் கூட்டத்தில் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் கட்சி உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டார்கள்.