ஓசூர் தொகுதி – தைப்பூசம் மற்றும் பொங்கல் விழா

29

ஓசூர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக ‘ தைப்பூசம் மற்றும் பொங்கல் விழா முன்னிட்டு நடைப்பெற்றது.