ஆரணி தொகுதி – கொடி ஏற்றும் விழா

84

ஆரணி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 31-01-2021 கிழக்கு ஆரணி ஒன்றியம்,
கல்லேரிப்பட்டு ஊராட்சியில்
கொடி ஏற்றும் விழா நடைபெற்றது