அறந்தாங்கி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

9

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம்
அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி
ஆவுடையார்கோவில் கிழக்கு ஒன்றியம்
மீமிசலில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.