அறந்தாங்கி தொகுதி- உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

19

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம் அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி ஆவுடையார் கோவில் கிழக்கு ஒன்றியம் மீமிசலில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது