அண்ணாநகர் தொகுதி – கொடியேற்றும் விழா

58

10.01.2021, ஞாயிற்றுக்கிழமை,எம் எம் டி ஏ பேருந்து நிலையம் அருகில் அண்ணாநகர் தொகுதியில்
மேற்கு பகுதி 108வது வட்டத்தில் கொடியேற்றும் விழா.