விளவங்கோடு தொகுதி – கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

33

நாம் தமிழர் கட்சி விளவங்கோடு தொகுதி சார்பாக 26/12/2020 அன்று புதிய வேளாண் சட்ட திருத்த மசோதாவை நீக்க கோரி குழித்துறை சந்திப்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது