மதுரை வடக்கு தொகுதி – வீரத்திருமகன் முத்துக்குமார் நினைவை போற்றும் வீரவணக்கம் நிகழ்வு

51

மதுரை வடக்கு  தொகுதி அலுவலகம் பாண்டியன் குடிலில்  29.01.2021 அன்று வீரத்திருமகன் முத்துக்குமார் நினைவை போற்றும் வீரவணக்கம் நிகழ்வு நடைபெற்றது