பெரம்பூர் தொகுதி – பெருந்தமிழர் ஐயா பழநி பாபா நினைவுநாள் வீரவணக்கம் நிகழ்வு

211

பெரம்பூர் தொகுதியில் 30.01.2021 அன்று தமிழினம் சமூகநீதி போராளி பெருந்தமிழர் ஐயா பழநி பாபா நினைவுநாள் வீரவணக்கம் நிகழ்வு நடைபெற்றது