பெரம்பூர் தொகுதி – ஐயா.நம்மாழ்வார் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

48

பெரம்பூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 0/12/2020  அன்று   இயற்கை வேளாண் பேரறிஞர் ஐயா.நம்மாழ்வார் அவர்களின் ஏழாம் ஆண்டு நினைவைப் போற்றும் புகழ் வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது.