பூவிருந்தவல்லி தொகுதி – தேர்தல் பரப்புரை

91

பூவிருந்தவல்லி தொகுதி திருமழிசைபேரூராட்சி  திருமழிசை கடை வீதியில் தேர்தல் பரப்புரை 3.1.2021 அன்று செய்யப்பட்டது.