புதுச்சேரி காமராஜர் நகர் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

53

புதுச்சேரி காமராஜர் நகர் தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.