புதுக்கோட்டை தொகுதி – குமரமலை முருகன் கோவிலில் திருமுருகப் பெருவிழா

66

புதுக்கோட்டை தொகுதி குமரமலை முருகன் கோவிலில் திருமுருகப் பெருவிழா 28.01.2021 அன்று பொதுமக்களுக்கு நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக உணவு வழங்கி சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.