புதுக்கோட்டை தொகுதி – உறுபினர் சேர்க்கை முகாம்

45

புதுக்கோட்டை தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 17.1.2021 அன்று வடக்கு ஒன்றியம் வாராப்பூரில் உறுப்பினர் சேர்க்கை நடைபெற்றது