புதுக்கோட்டை தொகுதி-உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

100

நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக புதுக்கோட்டை தொகுதி-புதுக்கோட்டை வடக்கு ஒன்றியத்தில் பெருங்களூரிலும் கறம்பக்குடி ஒன்றியம் பட்டத்திக்காடு,மேலசவேரியர் பட்டினம் நுழைவு வாயில் பகுதியிலும் 11.01.2021 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திஓசூர் – பதாகைகளை புனரமைத்தல்
அடுத்த செய்திகுளித்தலை தொகுதி – கொடியேற்றும் நிகழ்வு